...

Aktivity klubu

V posledních letech se FBC Přerov vydává na jasnou cestu. Nadšení ze sportu je podporováno výchovou mládeže, která mění celý náhled na náš klub. Spousta vydařených akcí pro mladé sportovce nám dodává velkou energii pro zlepšování naší práce, která je zároveň naším koníčkem. 
 
Uvědomuje si, že už nejsme uzavřenou komunitou, stáváme se klubem se vztahem na rodiče i přerovskou společnost obecně. Tento vztah chceme budovat pozitvní pokornou cestou a svým jednáním se odlišit od jiných sportů ve městě. Rádi bychom rozvinuli spolupráci s přerovskou komunitou obecně. Chceme dát část své energie do dětí, společnosti sportovní a i těm, kdo naše sportovní vyžití nemůžou už okusit. Chceme inspirovat celou přerovskou společnost! 
 
Výše popsané v praxi shrnuje aktivity, které pod hlavičkou našeho klubu organizujeme. Jsou jimi:
 
Název Četnost Typ aktivity Popis
Nábor do florbalu probíhá v průběhu celého roku do všech kategorií florbal, mládež Kdokoliv má u nás dveřé otevřené. Stačí přijít na některý z našich tréninků nebo kontaktovat některého z trenérů
Příměstský florbalový kemp probíhá koncem léta florbal, mládež Cílem akce pro mladé florbalisty je zvýšit povědomí o florbale v přerovském regionu skrze tréninky, zábavný program nebo setkání s osobnostmi florbalu
Den otevřených dveří florbalu probíhá na jaře florbal, mládež Představení klubu veřejnosti skrze komentované tréninky, florbalové muzeum či zápas mužů proti atraktivnímu soupeři
Vánoční turnaj dětí a rodičů probíhá v prosinci florbal Turnaj jako odměna přerovským nadějím a jejich rodičům
Florbalový turnaj amatérů probíhá v prosinci florbal, společnost Turnaj připravený pro neregistrované hráče s cílem zvýšit povědomí o našem klubu, velmi populární
Florbalový turnaj ZŠ probíhá po dohodě se ZŠ florbal, mládež, veřejnost Turnaj ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci pro chlapce a dívky ZŠ přerovského regionu
Pojď hrát ven! každá sobota o prázdninách 2015, 16, 17 sport, mládež, společnost Smyslem akce je podpora sportování a společenská interakce dětí na venkovních hřištích 
Dárcovství krve proběhlo v roce 2012, 2013, další v plánu dobročinná aktivita, společnost Pravidelní dárci z našeho klubu organizují skupinový odběr krve, ke kterému jsou zváni nejen členové klubu
Každý gól se počítá proběhlo 16. a 17. 10. 2010 dobročinná aktivita Pro Centrum setkávání o. s. s finanční podporou SPOZ vystříleli florbalisté Přerova spolu s diváky přes 9 000 Kč  
Dobrovolnictví Alfa olympiáda probíhá pravidelně dobročinná aktivita, společnost Pomoc sdružení Alfa handicap při organizaci akce Alfa olympiáda věnovaná handicapovaným osobám
Memoriál Pavla Vrby každoročně od roku 2013 v létě florbal Turnaj na počest našeho zesnulého kamaráda, který se zasadil o rozvoj florbalu v Přerově

 

 

...

MILUJEME FLORBAL, BOJUJEME ZA PŘEROV!