Informace pro hráče a rodiče

Platba příspěvků na sezónu 2017/18

Výše příspěvků na tuto sezónu je 3.500 Kč tak, jako v minulém roce do kategorie junior(ka). Junioři, juniorky, muži a ženy budou letos navíc platit 500 Kč za licenci také klubu a klub licenční poplatky uhradí ČFbU, takže celkem 4.000 Kč. Platba bude probíhat ve dvou fázích:

  • 1. fáze do 30.9.2017, ale nejpozději týden před prvním zápasem sezóny!:
    1.750 Kč do kategorie junior(ka)
    2.250 Kč junioři, juniorky, muži a ženy (1.750 Kč + 500 Kč licence)
  • 2. fáze do 22.1.2018
    1.750 Kč doplatek všichni
Číslo účtu: 2901028659 / 2010
Variabilní symbol je ID konkrétního hráče. Kompletní abecední seznam hráčů vč. ID je uveden zde. Prosím nezapomínejte na tento variabilní symbol. Název protiúčtu často neodpovídá jménu hráče, některá příjmení se v našem klubu vyskytují vícekrát. Šetříte nám tímto čas a detektivní pátrání. Můžete do popisu platby dopsat jméno, příjmení, členský příspěvek. Pokud jste nový hráč a nemáte ID, obraťte se na Michala Majera (majer@florbalprerov.cz).
 
 
Informační brožura FBC Přerov, sezona 2018/19 - připravujeme

V této brožuře najdete základní informace pro sezonu 2018/19.

 

 
Potvrzení pro členy do 18 let k žádosti o dotaci (Město Přerov) - čekáme na novou verzi

Prosím všechny rodiče, jejichž děti jsou našimi členy, aby nejlépe do 16. 10. 2018 doručili vyplněné potvrzení. Toto potvrzení je povinná příloha k žádosti o dotaci na sportovní činnost. Všichni musí před podpisem mít uhrazen členský příspěvek! Potvrzení obdržíte na tréninku.

 

 
Přihláška do FBC Přerov, z.s.

Protože dochází k pozvolnému přechodu na nový spolek, prosíme nejen nové, ale i stávající hráče a hráčky, aby vyplnili novou přihlášku do FBC Přerov, z.s.

FBC_Prerov_Prihlaska_do_spolku.pdf (65,6 kB)

 
Přihláška do ČFBÚ

Pokud zároveň hrajete některou ze soutěží ČFBÚ, je nutná i registrace v této organizaci. K tomu je nutné vyplnit další přihlášku. Vyplněné přihlášky předejte svým trenérům. Platba licencí se liší podle věkové kategorie, poradí trenér. Zde je formulář ke stažení (aktualizace 06/2018):

Prihlaska_clena_FBC_Prerov_do_CFbU.pdf (248,8 kB)

 
Povinné zdravotní prohlídky
Povinná zdravotní prohlídka
Od 1. 1. 2014 je účinná Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží. Na jejím základě je pak ČFbU povinna kontrolovat platnost těchto zdravotních prohlídek u svých členů hrajících soutěže.
Tolik citace ze stránek naší florbalové unie. Prosím, podrobně si přečtěte tento článek:
www.ceskyflorbal.cz/clanek/cfbu-upozornuje-na-povinne-zdravotni-prohlidky
Pro všechny členy to znamená povinnost absolvovat:
Vstupní lékařskou prohlídku (před registrací v ČFbU) pro hraní florbalu
Pravidelnou lékařskou prohlídku pro hraní florbalu (1 x za 12 měsíců)
Kopii lékařské zprávy předejte sekretáři klubu (např. zasláním skenu na dopan@florbalprerov.cz nebo předáním kopie trenérovi). Dle sdělení ČFbU budou kluby a hráči průběžně kontrolovány a vyzývány k předložení těchto lékařských zpráv. Bez lékařské prohlídky nesmí hráči nastoupit k soutěžnímu utkání.
Od 1. 1. 2014 je účinná Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží. Na jejím základě je pak ČFbU povinna kontrolovat platnost těchto zdravotních prohlídek u svých členů hrajících soutěže.
Prosím, podrobně si přečtěte tento článek:
www.ceskyflorbal.cz/clanek/cfbu-upozornuje-na-povinne-zdravotni-prohlidky
 
Pro všechny členy to znamená povinnost absolvovat:
 
  • Vstupní lékařskou prohlídku (před registrací v ČFbU) pro hraní florbalu
  • Pravidelnou lékařskou prohlídku pro hraní florbalu (1 x za 12 měsíců)
Kopii lékařské zprávy předejte sekretáři klubu (např. zasláním skenu na dopan@florbalprerov.cz nebo předáním kopie trenérovi). Dle sdělení ČFbU budou kluby a hráči průběžně kontrolovány a vyzývány k předložení těchto lékařských zpráv. Bez lékařské prohlídky nesmí hráči nastoupit k soutěžnímu utkání.
 

MILUJEME FLORBAL, BOJUJEME ZA PŘEROV!