FBC Spartak Přerov čekají změny

Je to už 14 let, kdy byly v Přerově položeny základy florbalu. Je to 6 let, kdy se spojili pod křídla TJ Spartaku Přerov Sokolíci, Piraně a florbalový oddíl TJ. A je to právě letošní rok, ve kterém se odehrávají další změny.

7. dubna 2016 proběhla schůzka mezi zástupci rodičů dětí přerovského Teiwazu a naším klubem. Rodiče projevili zájem o přestup 60 malých florbalistů do FBC Spartak Přerov. V květnu se stal přestup realitou a naše členská základna posílila na současných 300 sportovců. Do soutěží ČFBÚ tak bylo přihlášeno celkem 19 týmů na sezónu 2016/17.

Již v roce 2015 v souvislosti s nárůstem členské základny a celkové náročnosti agendy, začalo vedení klubu zvažovat výhody a nevýhody založení samostatného spolku. 13. dubna 2016 proběhla ustavující schůze spolku FBC Přerov, z.s. za účasti Michala Ďopana (muži A, sekretář oddílu), Pavla Ceha (šéftrenér mládeže), Roberta Klimeckého (muži B), Jaromíra Kubáče (muži C), Michala Majera (muži D) a Sandry Segeťové (ženy). Nový spolek byl oficiálně založen a po doložení všech potřebných náležitostí byl 1. června 2016 FBC Přerov, z.s. zapsán do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě (IČ: 05207916). Spolek má schváleny stanovy, je zajištěno vedení účetnictví, zajišťuje převod práv na Google Apps pro doménu florbalprerov.cz, je založen bankovní účet u FIO banky, byla zřízena datová schránka atd.

Proč se vlastně florbalový oddíl po šesti letech postupně odpoutává od Spartaku Přerov? Důvodů je hned několik:

  • Pro dobré fungování je podle nás nutné nasadit efektivní nástroje a mít neustálý přehled o finanční situaci klubu. Při více než tisících pohybů na účtu za sezónu je obtížné průběžně sledovat aktuální i celkovou finanční situaci klubu. Je složité se rozhodovat, zda je možné investovat prostředky do vybavení a v jaké výši. Tedy v případě, že finance jsou vedeny na bankovním účtu Spartaku společně s ostatními oddíly. I přes velkou ochotu a vstřícnost sekretáře TJ Šárky Tomkové není možné obratem zjistit aktuální stav účtu oddílu, protože Spartak je dále závislý na externích účetních. Cesta k informacím je tak poměrně zdlouhavá.
  • Náš florbalový oddíl stále více zatěžuje adminitrativu Spartaku. A to několikanásobně více, než ostatní oddíly.
  • Nejsme příliš spokojeni s kvalitou zpracování účetnictví. Pro zjednodušení naší práce je nutné vést finance přehledněji, důsledněji, sledovat různá střediska, oddělit financování mládeže a dospělých, abychom mohli efektivněji připravovat žádosti o dotace, rychle se rozhodovat.
  • Sportovní klub je financován členskými příspěvky, sponzory a různými dotacemi, o které je nutné neustále žádat. Jako členové Spartaku jsme u některých dotací následně závislí na tom, jak “někdo” konkrétní dotaci přerozdělí mezi jednotlivé oddíly. Popravdě ne vždy jsme s rozdělením finančních prostředků spokojeni. Například z letošních 210.00 Kč z krajských dotací, které získal TJ Spartak Přerov, obdržel florbalový oddíl 15.000,- Kč a jiné mnohem menší oddíly i několikanásobně více. I přes veškerou snahu a dotazy na poskytovatele nám takové rozdělení vysvětleno nebylo. Tušíme proč :)
  • Neexistuje mnoho výhod být i nadále členem Spartaku v současné podobě. Jako členové nemáme žádné přednostní právo k využití sportovní haly či jiné výhody. Naši muži trénují dlouhodobě na hale prakticky v noci až po házené, která členem TJ Spartak Přerov není.

Možná výše uvedené důvody vyznívají příliš negativně. Ne, nestěžujeme si. Pouze dáváme na stůl věcné argumenty. Jinak je spolupráce se Spartakem příkladná. Je to především díky ochotné a akční Šárce Tomkové, která vždy na jakékoliv požadavky reaguje prakticky obratem. Určitě ji v budoucnu ušetříme spoustu času a nervů :)

6. června 2016 proběhlo jednání mezi Michalem Ďopanem a Majerem s předsedou TJ Spartak Přerov Olegem Plškem. V naprosto přátelské atmosféře jsme všechny výše uvedené body prodiskutovali. I předseda TJ konstatoval, že vedení agendy florbalu je opravdu velmi náročné a že používané prostředky a postupy Spartaku nepatří k nejmodernějším. Projevili jsme zájem zůstat i nadále členem Spartaku, ale jako samostatná právnická osoba. O tom ovšem rozhodne až valná hromada.

Už několik týdnů probíhá jednání o přidělení tréninkového času na městské sportovní hale pro naši mládež. Je prakticky nemožné získat jakoukoliv tréninkovou jednotku v pracovním týdnu před setměním, protože oddíl volejbalu všechny časy obsadil na rok dopředu a připadá mu to zcela normální. My to vidíme tak, že se jedná o halu města Přerova, která má sloužit všem Přerovanům a ne jen vyvoleným. Naivně předpokládáme, že hala byla postavena z veřejných prostředků a má tedy sloužit širší veřejnosti. Jednání pokračují "na vyšší úrovni" se zástupci vedení města a Tepla Přerova, a.s.

V nejbližším období nás čeká náročný proces praktického přechodu na nový spolek. Je potřeba sladit nesladitelné. Respektovat dotační smlouvy uzavřené na kalendářní rok 2016 se Spartakem s budoucími žádostmi o dotace na nový spolek. Zároveň respektovat organizační řád ČFBÚ ve smyslu postoupení práv novému spolku. V této věci probíhá všesměrná komunikace a přesný termín přechodu není stanoven. Každopádně všechny soutěže 2016/17 jsou přihlášeny a zaplaceny a kromě papírové války by tento proces naši hráči neměli výrazně pocítit. Během srpna a září budou aktualizovány informace na webu, upraveny soupisky a kalendáře akcí. Začátkem sezóny zřejmě proběhne i proces přihlašování členů do nového spolku.

Uznávám, trochu delší a možná nezáživné čtení. Ale snad se podařilo shrnout posledních pár měsíců poměrně přehledně a získáte tak lepší přehled o dění v přerovském florbalu.

-mim-

MILUJEME FLORBAL, BOJUJEME ZA PŘEROV!