Pozvánka na jednání valné hromady FBC Přerov, z.s.

Pozvánka na jednání valné hromady FBC Přerov, z.s.
která se uskuteční dne 9. 12. 2018 ve 14:00 hod.

 

v prostorách klubovny SH TJ SPARTAK Přerov
U Tenisu 16, 750 02 Přerov

 

Program:
1. Zahájení a schválení programu jednání valné hromady
2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Zpráva výkonného výboru
4. Zpráva kontrolního výboru
5. Návrh rozpočtu na rok 2019
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr

Účast: V souladu se stanovami FBC Přerov, z.s. se valné hromady může zúčastnit každý člen FBC Přerov, který v den konání valné hromady dosáhl věku min. 15 let.

Zveřejněno:
www.florbalprerov.cz, www.facebook.com/florbal.prerov

 

MILUJEME FLORBAL, BOJUJEME ZA PŘEROV!