Pozvánka na valnou hromadu FBC Přerov

Pozvánka

 

na jednání valné hromady FBC Přerov, z.s.

 

která se uskuteční dne 12. 11. 2017 v 18:00 hod.

 

v prostorách klubovny SH TJ SPATRAK Přerov

U Tenisu 16, 750 02 Přerov

 

Program:

  1. Zahájení

  2. Schválení programu jednání valné hromady

  3. Procedurální záležitosti valné hromady

  4. Zpráva výkonného výboru

  5. Zprava kontrolního výboru

  6. Návrh rozpočtu na rok 2018

  7. Diskuse

  8. Návrh usnesení

  9. Závěr

 

Účast: V souladu se stanovami FBC Přerov, z.s. se valné hromady může zúčastnit každý člen FBC Přerov, který v den konání valné hromady dosáhl věku min. 15 let.

 

Zveřejněno:

www.florbalprerov.cz, www.facebook.com/florbal.prerov

 

 

 

 

 

MILUJEME FLORBAL, BOJUJEME ZA PŘEROV!