Proč jsme tak otravní - informace pro rodiče dětí a mládeže

Vážení rodiče našich malých florbalistů. Zajisté jste zaznamenali, že děti obdržely na trénincích malé formuláře k vyplnění a k vašemu podpisu. V nich stvrzujete, že vaše dítě je členem FBC Spartak Přerov a že uhradilo členský příspěvek našemu klubu. Prosíme ty z vás, kteří ještě formulář neodevzdali, aby tak učinili ihned. Formulář je ke stažení i v dokumentech.

Je mi jasné, že někteří z vás nechápou, proč takové potvrzení požadujeme. Proč vás obtěžujeme. Vždyť příspěvky se platí převodem na účet TJ Spartak Přerov, pod jednotlivými ID je dokonce online vidět stav plateb a licencí. Proč proboha otravujeme s dalšímí "papíry". Proto považuji za vhodné vás informovat o co vlastně jde. 

I v letošním roce se snažíme všemožně získat prostředky na provoz klubu. Žádáme všemi směry. Krajský úřad, Město Přerov, soukromé firmy. V současné chvíli náš klub potřebuje pro svůj chod částku cca 800.000 Kč ročně s tím, že negenerujeme žádný zisk. Až se zbavíme aktuální administrativy, připravíme pro vás veřejný přehled nákladů. Pro více než 200 členů v různých kategoriích platíme nájmy tělocvičen a hal (pokud se je podaří zajistit), rozhodčí na zápasech, startovné do soutěží, materiální vybavení, trenéry, ...  

Výše uvedený formulář k podpisu slouží jako povinná příloha k žádosti o dotaci na sportovní činnost, kterou vypsalo Město Přerov. 23.10.2015 je poslední možnost žádost o dotaci odevzdat. Město při schvalování grantového programu nevyslyšelo naše připomínky, že shánění podpisů rodičů zbytečně zatěžuje trenéry i rodiče. Že termín odevzdání žádosti koliduje s termínem, kdy se příspěvky zrovna vybírají, kdy do klubů přicházejí nové děti atd. Město Přerov totiž apriori předpokládá, že žadatelé budou podvádět a v žádosti uvedou nepravdivé údaje. Samozřejmě je to možné. Ale to lze přece kdykoliv zpětně kontrolovat. 

Tento článek píšu proto, že právě finalizujeme přípravu žádostí, kompletujeme texty, tabulky, přehledy členů a ..... dáváme dohromady i požadované podpisy rodičů. Hodiny času věnujeme této činnosti bez nároku na honorář, pracujeme po večerech, někdy i v noci :) Každý chybějící podpis pro nás znamená "minus" body a to by nás mrzelo. Znamenalo by to zřejmě i nižší částku, kterou bychom mohli obdržet. Menší příjmy z dotací a od sponzorů znamenají vyšší finanční zátěž pro vás, pro rodiče malých sportovců. Žijeme prostě v době dotací, grantů a byrokracie. 

děkuji za přečtení tohoto článku a prosím ty z vás, kteří ještě formuláře neodevzdali, aby tak učinili ihned, nejpozdeji do středy 21.10.2015 na TJ Spartak Přerov nebo svým trenérům.

Michal Majer

Diskusní téma: Proč jsme tak otravní - informace pro rodiče dětí a mládeže

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek

MILUJEME FLORBAL, BOJUJEME ZA PŘEROV!