Valná hromada FBC Přerov

Pozvánka
 
na jednání valné hromady FBC Přerov, z.s.
 
která se uskuteční dne 16. 5. 2021 ve 17:00 hod.
 
v prostorách klubovny SH TJ SPARTAK Přerov 
U Tenisu 16, 750 02 Přerov
  
Program:
Zahájení a schválení programu jednání valné hromady
Volba mandátové a návrhové komise
Zpráva výkonného výboru
Zpráva kontrolního výboru
Návrh rozpočtu na rok 2021
Diskuse
Usnesení 
Závěr
 
Účast: V souladu se stanovami FBC Přerov, z.s. se valné hromady může zúčastnit každý člen FBC Přerov, který v den konání valné hromady dosáhl věku min. 15 let.

Pozvánka
na jednání valné hromady FBC Přerov, z.s.

která se uskuteční dne 16. 5. 2021 ve 17:00 hod.

v prostorách klubovny SH TJ SPARTAK Přerov
U Tenisu 16, 750 02 Přerov
 
Program:

  1. Zahájení a schválení programu jednání valné hromady
  2. Volba mandátové a návrhové komise
  3. Zpráva výkonného výboru
  4. Zpráva kontrolního výboru
  5. Návrh rozpočtu na rok 2021
  6. Diskuse
  7. Usnesení
  8. Závěr


Účast:
V souladu se stanovami FBC Přerov, z.s. se valné hromady může zúčastnit každý člen FBC Přerov, který v den konání valné hromady dosáhl věku min. 15 let.

MILUJEME FLORBAL, BOJUJEME ZA PŘEROV!